Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Náučný chodník - Dobšinská Maša

Náučný chodník - Dobšinská Maša

Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.,v týchto dňoch ukončujú rekonštrukciu náučného chodníka Dobšinská Maša.

Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.

Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.,v týchto dňoch ukončujú rekonštrukciu náučného chodníka Dobšinská Maša. Ten začína v centre obce, odkiaľ sa lesnou cestou tiahne k lokalite „Pri kríži“.

Odtiaľ pred cestou I. triedy odbočuje vľavo  a veľkým oblúkom striedavo lesnými porastmi a lúkami smeruje až nad odbočku cesty vedúcej smerom na Dedinky, či Mlynky. Trasa postupne prechádza okolo chatiek ponad miestny cintorín späť na “námestíčko“ Dobšinskej Maše.

Chodník je značený smerovými šípkami, ktoré dávajú na výber, akou stranou sa vyberiete. Súčasťou tohto chodníka je aj odbočka na vyhliadku z Dobšinského kopca, ktorá tiež dostala nový šat ešte v letnom období a novovybudovanú Vyhliadku ktorá sa nachádza nad Dobšinskou Mašou vedľa cesty I/67.

Náučný chodník - Dobšinská Maša

Ak sa rozhodnete absolvovať nenáročnú prechádzku pre mnohých z vás blízkymi a možno ešte stáleskrytými zákutiami ochranného pásma Národného parku  Slovenský raj, nebudete ľutovať. Náučný chodník je lemovaný niekoľkými informačnými tabuľami, ktoré vás určite oslovia jednak svojou nádhernou grafikou, ale najmä jedinečným obsahom. Snažili sme sa zachytiť a predstaviť históriu starej baníckej osady Dobšinská Maša, predstavujeme taktiež históriu a aj súčasnosť našej spoločnosti, či jedinečné vodohospodárske dielo prvej prečerpávacej vodnej elektrárne na Slovensku. Svoje miesto má aj  tunajšia flóra a fauna s ďalšími zvláštnosťami, ktoré ponúka Národný park Slovenský raj. Výnimočný priestor sme venovali  aj bohatej histórii tunajšieho baníctva, hutníctva, či dávnemu páleniu drevného uhlia.

Popri chodníku môžete spoznávať rôzne spôsoby prikrmovania lesnej zveri, búdky pre drobné vtáctvo, či lesnú studničku so sviežou vodou.

Na záver sa chcem poďakovať Ing. Pavlovi Vozárovi, Marekovi Šmelkovi a Štefanovi Polgárimu, za spoluprácu pri obnove tohto náučného chodníka. Dnes už pripravujeme ďalšie prekvapenia, o ktorých vás čoskoro budeme informovať.

Marcel Kollárik, konateľ spoločnosti

Fotogaléria Náučného chodníka - Dobšinská Maša

HORE